Fiecare om are dreptul la sisteme calitative de apă și sanitație.

Fii informat, Implică-te!

Ce sunt dreptulurile omului și de ce este primordial să ne cunoaștem cel mai de bază drept și anume cel de acces la apă și sanitație?

Drepturile omului reprezintă acele garanții care sunt inerente naturii noastre, fără de care nu putem trăi ca ființe umane, pe care nimeni nu le poate nega, limita sau refuza, fără un proces echitabil de judecată. Acestea ne permit să ne dezvoltăm și să ne utilizăm deplin calitățile noastre umane, inteligența, talentul și conștiința și să ne satisfacem nevoile spirituale. Ele sunt bazate pe dorința omului de a trăi într-o lume în care demnitatea, inerența și bunăstarea fiecărei persoane umane se vor bucura de respect și protecție.

În acest context, unul dintre drepturile noastre fundamentale este accesul la apă și sanitație deoarece apa este baza oricărei forme de viață. Pămantul constituie 70 la sută din apă, ea avînd un rol esențial în întreținerea vieții, de aceea acest drept a devenit punctul de pornire pentru alte drepturi, cum ar fi dreptul la un standart adecvat de viață și la cel mai înalt standart de sănătate fizică și mentală.

Avînd un rol atât de esențial pentru viața și bunăstarea umană, de ce oamenii neglijează importanța acestuia și care este situația actual a apelor din RM?

Cu părere de rău apa din țară este extrem de poluată, contaminarea este acută în ambele zone, rurală și urbană, însă situația cea mai defavorizată se întâlnește în zona rurala, unde doar 25 la sută din populație are acces la surse sigure de apă potabilă.

Factorii ce determină poluarea apei sunt numeroși și au origini diferite, însă o să-i idenificăm pe cei mai importanți.

Scurgeri accidentale de reziduuri de la fabrici, dar și deversări deliberate a unor poluanți; scurgeri de la rezervoare de depozitare și conducte de transport subterane, în special cele petroliere;  pesticidele și ierbicidele administrate în lucrările agricole care se deplasează prin sol fiind transportate de apa de ploaie sau de la irigații până la pânza freatică; îngrășămintele chimice și scurgerile provenite de la combinatele zootehnice; deșeurile și reziduurile menajere; depunerile de poluanți din atmosferă, ploile acide.

În majoritatea localităților rurale sunt pe larg utilizate latrinele cu hazna (gropi simple unde sunt deobicei depozitate și colectate excrețiile umane), în mare parte, aceasta duce la concentrația mare în apa freatică a micro-organismelor, nitraţilor şi sulfaţilor. Fântânile sunt o sursă de alimentare pentru mai bine de 80 la sută din populația rurală, însă, cel mai des, apa lor se găsește a fi contaminată, fiind amenajate prea aproape de acele latrine cu hazna, lângă solurile prelucrate cu pesticide agricole chimice sau lîngă grajdurile animaliere.

Pentru ca orice cetățean să beneficieze de apă de calitate și de mijloace de bază de sanitație și pentru a proteja apa ca sursă de apă potabilă Republica Moldova a aderat în iulie 2009 la Protocolul privind   Apa și Sănătatea.

Protocolul este primul acord internațional de acest fel, adoptat pentru a asigura calitatea apei potabile și a preveni afecțiunile cauzate de apa neconformă pentru a garanta și proteja sănătatea și bunăstarea cetățenilor.

Moldova a aderat la acest protocol recunoscând limitele existente, de ordinul gestionării resurselor de apă, de prevenire, control, inclusiv protecția ecosistemelor acvatice.

https://www.youtube.com/watch?v=54zKL0drFfQ

 

Misiunea acestuia: oferirea unui sprijin autorităților din țară în îmbunătățirea calității resurselor de apă și prevenirea afecțiunilor cauzate de apa neconformă.

E NEVOIE SĂ TE IMPLICI ȘI TU DEOARECE APA O CONSUMĂM ÎMPREUNĂ!

Ce poți face?

  • ai grijă de resursele de apă, de izvoare, fântâni și râuri
  • implică-te la verificarea calității apei
  • informează-te care sunt riscurile de sănătate apelând la Centrul informațional din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică
  • ajută autoritățile locale să soluționeze problemele ce țin de apa potabilă
  • respectă regulile elementare de igienă

Ține minte: Fiecare om are dreptul la sisteme calitative de apă și sanitație! Fii informat! Implică-te!